Podporujeme

 

Tauer Group a.s. jsme v tom s Vámi!

Porporujeme pořádání sportovních a kulturních akcí k podpoře předem určených charitativních projektů,podpora sportovních, zejména tenisových, aktivit včetně mládeže ve městě Svitavy a pomoc starým a nemocným lidem, opuštěným a hendikepovaným dětem

Charitativní pečovatelská služba

Podpořili jsme Charitativní pečovatelskou službu při nákupu automatické pračky pro potřebné.

 

Nadační fond Šance onkoláčkům

Zaměstnanci společnosti uspořádali sbírku pro onkologicky a jinak vážně nemocné děti ,kterým pomáhá nadační Šance onkoláčkům.

 

Můj první gól

Ve středu 1. 6. 2016 se konala v Bystrém akce Měsíc náborů MŮJ PRVNÍ GÓL a této akce se zúčastnilo 230 dětí z Mateřských škol a z 1. třídy Základní školy z Bystrého a okolí.
Na tuto akci a na další využití při tréningu Fotbalové Přípravky jsme sponzorským darem poskytli Tréningový set.

Svitavské tenisové srdce

Pomáháme sportem. Připojt se k nám i Ty! Akce Svitavské tenisové srdce na pomoc postiženým dětem a invalidním a nemocným spoluobčanům.

Světýlko o.p.s.

Společnost Tauer Group a.s. podporuje obecně prospěšnou společnost Světýlko, která je široce působící neziskovou organizací, která vznikla na počátku roku 2008. Za cíl si dala podporovat a pomáhat dětem, mládeži a seniorům, kteří jsou fyzicky, psychicky, sociálně či jinak znevýhodněni.

Cantes o.s.

Podpořili jsme program canisterapii v Pardubickém kraji.

Charitativní pečovatelská služba

Každoročně přispíváme finančními dary na opravu a údržbu zařízení pro staré a nemocné občany.

Mattoni NBL

Jsme sponozory 1. basketbalové ligy ve Svitavách.

Dětský domov Červená Voda

Tauer Group a.s. darovalo dětskému domovu v Červené Vodě elektrospotřebiče.

Fotbal Svitavy

Finančně podporujeme oddíl kopané Svitavy.