Evropské dotace

Vzděláváme naše zaměstnance v rámci projektu EU

Název projektu: Vzděláváním k růstu společnosti Tauer elektro a.s.
Registrační číslo:CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004381
Doba realizace projektu:1. února 2017 - 31. ledna 2019
Naše společnost se zapojila do výzvy č. 043 - Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovní společnosti Tauer elektro, která je ryze českou firmou s působností již 19 let na trhu. Neustálé vzdělávání zaměstnanců chápeme jako neustálý proces ke zvyšování konkurenceschopnosti naší firmy.
Obsahem projektu je vzdělávání našich zaměstnanců v těchto oblastech:
- obecné IT dovednosti
- měkké a manažerské dovednosti.
V současné době připravujeme výběrová řízení, na základě kterých chceme vybrat vhodné dodavatele vzdělávání tak, aby mohlo školení našich zaměstnanců proběhnout co nejdříve.
Celkovým výstupem projektu je proškolení 46 zaměstnanců (s ohledem na možná rizika jejich neúčasti na školení).
Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost (Evropský sociální fond). Více informací lze nalézt na internetových stránkách řídícího orgánu www.esfcr.cz.